Shanxi Xiang Fen Stone Crushing

Taiyuan tour, taiyuan private tour - china travel expert - china taiyuan is the capital city of shanxi provincezhan xiang yu pian, tou nao, you hu jiao and meng local specialties like fen jiu and zhu ye qing are really.

Related News