Thu Thach Rung Sanh

M n, thch sanh ang ngi canh miu bng thy gi thi cy rung, khng kh lnh but, mt con trn tinh to ln hin ra gi vut, nhe nanh h hi te la, lao ti nh n tht thch sanh.

Related News